σαρκοκέφαλος

ο, Ν
βοτ. γένος δικότυλων αγγειόσπερμων φυτών τής οικογένειας ρουβιίδες.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. sarcocephalus (< σάρξ, σαρκός + κεφαλή)].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.